Langkau ke kandungan utama
Skop Pembiayaan
  1. Menghasilkan inovasi berimpak besar untuk pembangunan, kemajuan dan transformasi Negara.
  2. Mentransformasi Rakan RU ke arah budaya penyelidikan menerusi usaha kerjasama RU bagi membantu mempercepatkan penghasilan juara penyelidikan (research champion).
  3. Mewujudkan rangkaian kerjasama antara semua IPTA melalui program/projek penyelidikan usahasama dan perkongsian fasiliti penyelidikan.
     
Kaedah Permohonan

Permohonan secara Manual dengan cara menghantar Borang Permohonan. Muat turun borang permohonan di pautan : http://www.race.upm.edu.my/index.php/muat-turun

Kriteria Kelayakan
  1. Penyelidikan yang dipohon mestilah merupakan penyelidikan yang dapat menghasilkan suatu idea/teori/konsep/kaedah/model/proses baru; dan
  2. Penyelidikan yang dapat menambahbaik sesuatu polisi, metodologi dan model penyelesaian yang sedia ada; atau
  3. Penyelidikan yang merangkumi isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan dalam negara dan sejagat; atau
  4. Penyelidikan yang berpotensi untuk menyumbang kepada agenda strategik negara. 
Maklumat Perhubungan

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC),
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), 
Aras 5, Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang,
Selangor Darul Ehsan

Email
dir.rmc@upm.edu.my
race@upm.edu.my
norida.hanim@gmail.com
Faks
03-8945 1673
Telefon
03-97691610/89471290
Laman Sesawang
http://jpt.moe.gov.my
Last modified
Jun 2020