Langkau ke kandungan utama
Skop Pembiayaan

Objektif dana bertujuan untuk menggalakkan kerjasama dalam sains, teknologi dan inovasi melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Dana ini bertujuan untuk membantu pemohon melaksanakan analitis pada Tahap Kesediaan Teknologi (TRL) 3.

 

Kaedah Permohonan

Permohonan secara atas talian : https://edana.mosti.gov.my/

Kriteria Kelayakan

Dana terbuka kepada semua penyelidik, saintis, dan jurutera yang bekerja tetap atau kontrak daripada organisasi seperti berikut di Malaysia;

  1. Institut penyelidikan kerajaan (GRI)
  2. Jabatan & Agensi Kerajaan STI
  3. Institut penyelidikan awam & swasta dengan akreditasi program penyelidikan (IPTA & IPTS)
Maklumat Perhubungan

Fund Section, Planning Division, Ministry of Science, Technology & Innovation (MOSTI), Level 4, Block C4, Complex C, Federal Government Administrative Centre, 62662 PUTRAJAYA.

Email
edana@mosti.gov.my
Laman Sesawang
http://www.mosti.gov.my
Last modified
Jun 2020