Langkau ke kandungan utama
Kategori Insentif
Skop Pembiayaan

Program Galakan Eksport Bumiputera (GEB) ini dilaksanakan oleh SME Corp. Malaysia dengan kerjasama Majlis Amanah Rakyat (MARA), MATRADE dan Exim Bank. Program ini bertujuan untuk meningkatkan bilangan & membangunkan keupayaan pra-eksport PKS Bumiputera yang berprestasi tinggi & berpotensi untuk pasaran eksport dan mewujudkan rantaian bekalan domestik di kalangan PKS Bumiputera.

Kaedah Permohonan

Permohonan boleh dibuat dengan menghubungi Sekretariat GEB

Kriteria Kelayakan
  1. Syarikat diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Sijil Amalan Profesional dari Badan-badan Pengiktiraf
  2. Memenuhi definisi PKS
  3. 100% ekuiti syarikat dimiliki oleh Bumiputera
  4. Telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun
  5. Beroperasi di premis perniagaan yang sah (berlesen)
  6. Syarikat mendapat penarafan SCORE 3-bintang dan ke atas
  7. Produk / perkhidmatan buatan Malaysia
Maklumat Perhubungan

SME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B, Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2, 54070 Kuala Lumpur

Email
abdulhafiz@smecorp.gov.my
neny_suzana@smecorp.gov.my
Faks
03-2775 6316
Telefon
03-2775 6051 / 6071
Laman Sesawang
www.smecorp.gov.my
Last modified
Jun 2020