Langkau ke kandungan utama
Skop Pembiayaan

Program BCF 2.0 ini adalah bertujuan untuk memudahkan pengkomersilan produk secara berterusan berasaskan bio dan perkhidmatan serta memberikan bantuan kepada pemohon sedia ada dalam mengembangkan perniagaan berasaskan bio.

Kaedah Permohonan

Permohonan secara atas talian seperti pautan:
http://www.bioeconomycorporation.my/services-and-technologies/funding-facilitation/overview-biotechnology-commercialisation-fund-bcf-2-0/

Kriteria Kelayakan

Ia adalah program pinjaman  yang ditawarkan kepada kumpulan sasaran berikut:

  1. Syarikat status BioNexus;
  2. Syarikat-syarikat yang dikenal pasti sebagai Program Transformasi Bioeconomi ("BTP"); dan
  3. Syarikat / koperasi / masyarakat yang dikenalpasti sebagai peserta Program Pembangunan Komuniti Bioekonomi ("BCDP")
Maklumat Perhubungan

BioNexus Development Division
Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd
Level 23, Menara Atlan 
161B Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Email
bioeconomy@biotechcorp.com.my
Faks
03-2116 5411
Telefon
03-2116 5588
Laman Sesawang
http://www.bioeconomycorporation.my/
Last modified
Jun 2020