Langkau ke kandungan utama
Kategori Insentif
Skop Pembiayaan

Insentif Cukai Angel dicipta untuk menggalakkan lebih banyak pelaburan Angel dari sektor swasta menjadi syarikat peringkat awal dalam ruang teknologi. Oleh itu, peranan ATIO adalah untuk memastikan bahawa permulaan yang mencari pelaburan daripada pelabur Angel bertauliah layak dan pelaburan yang dibuat ke dalam syarikat-syarikat ini adalah asli. Insentif Cukai Angel direka untuk merapatkan jurang pelaburan peringkat awal dengan menggalakkan pelabur individu yang berkelayakan untuk melabur dalam permulaan teknologi peringkat awal di Malaysia, untuk meningkatkan pertumbuhan permulaan.

Kaedah Permohonan

Permohonan secara manual dengan mengemukakan borang permohonan: https://www.cradle.com.my/products/angel-tax-incentive/

Kriteria Kelayakan

1. Pelabur angel yang bertauliah yang melabur dalam permulaan berasaskan teknologi yang diperakui (Syarikat Pelaburan).
2. Tidak ada hubungan kekeluargaan antara pelabur malaikat dan penerima pelaburan.
3. Pelaburan mestilah untuk tujuan utama aktiviti pembiayaan seperti yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan, Malaysia.
4. Pelabur Milik Yang Milik Pelabur mesti memegang pelaburan selama tempoh dua tahun sebelum menuntut pengecualian cukai. Year1: Melabur ,Year 2: Potongan cukai tuntutan (semasa pemfailan pulangan cukai untuk tahun 2)
5. Pelaburan tidak boleh dilupuskan dalam tempoh dua tahun dari tarikh pelaburan.
6. Pelabur angel yang bertauliah tidak boleh memegang lebih daripada 30% modal saham terbitan Syarikat Pelaburan.
7. Pelaburan di bawah RM5,000 tidak layak untuk insentif cukai. Tuntutan hanya boleh dibuat sehingga maksima RM500,000.
8. Semua pelaburan mesti dibuat secara tunai, secara penuh dan tidak semacam dan tidak ada obligasi oleh pelabur untuk membayar balik pelabur angel.
9. Pemegangan Saham mestilah dicerminkan dalam perjanjian Pemegang Saham atau mana-mana dokumen relevan lain yang boleh diterima oleh budi bicara Cradle.
10.Permohonan yang dikeluarkan kepada Pelabur Malaikat Bertauliah mestilah dalam bentuk saham biasa sahaja.

Maklumat Perhubungan

Secretariat MBAN
C/O Cradle Fund Sdn. Bhd,
Level 20, Sunway Putra Tower,
100 Jalan Putra,
50350 Kuala Lumpur.

Email
enquiries@mban.com.my
manager@mban.com.my
Faks
03 4045 8611
Telefon
03 4045 8600
Laman Sesawang
http://mban.com.my/angel-tax-incentive/
Last modified
Jun 2020