Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

NMDS

Anda di sini

 • NMDS
  NATIONAL MINIMUM DATA SET
  SCOPE
  Existing HRST and Project data update.
  Registration of new data for HRST and Project.
  Provide access level to the system according to categories.
  Objective of the NMDS online-update is
  to provide an on-line NMDS Management information through the web page.
  Registration and data management for Coordinator and Project Manager.

NMDS (National Minimum Data Set)

Dibangunkan sebagai pangkalan data sumber manusia yang utama bagi penyelidik dan pakar dalam bidang sains, teknologi dan inovasi (STI) negara. Pangkalan data ini juga merupakan pusat rujukan utama bagi pelbagai pihak untuk mendapatkan maklumat modal insan STI daripada sektor awam dan swasta serta digunakan untuk menerbitkan direktori pakar bidang STI negara.

Untuk tujuan pengumpulan maklumat modal insan, MASTIC telah melantik pegawai penyelaras dari setiap organisasi di Malaysia untuk pangkalan data ini. Pegawai Penyelaras yang dilantik bertanggungjawab untuk menyelaras proses pengemaskinian data, pendaftaran rekod penyelidik baru dan pelupusan rekod penyelidik yang tidak lagi berkhidmat dengan organisasi berkenaan dalam pangkalan data NMDS. Selain itu, sistem pangkalan data ini mengaplikasikan konsep pengemaskinian secara atas talian yang membolehkan para penyelidik untuk mengemaskini memuatkan sendiri maklumat STI.

Pangkalan data NMDS telah dibangunkan dan diguna pakai sejak tahun 1994.

Kandungan NMDS

Pangkalan data NMDS mengandungi maklumat-maklumat seperti profil Modal Insan STI termasuk pakar dalam bidang STI, projek-projek STI serta senarai teknologi, produk & penerbitan yang dihasilkan.

Pendaftaran dan Pengemaskinian

Untuk mendaftarkan dan mengemas kini Curiculum Vitae (CV) dalam pangkalan data NMDS, pengguna perlu berdaftar dengan sistem KRSTE.my (mohon rujuk https://krste.my/home/registeration terlebih dahulu.

Pengguna boleh menggunakan id pengguna dan kata laluan sistem KRSTE.my untuk mencapai aplikasi NMDS di http://nmds.mastic.gov.my.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi pegawai-pegawai berikut:

Puan Uwarani A/P Krishnan

Tel: 03-8885 8109 | E-mail: uwarani[at]mosti.gov.my

Puan Siti Famida Binti Zulkifli

Tel: 03-8885 8744 | E-mail: sitifamida[at]mosti.gov.my

 

KRSTE.my

 

KRSTE.my

Direka khusus sebagai Single Point Access Facilities (SPAF) platform pengurusan pengetahuan dan pembelajaran pengetahuan pintar.

 

e-Library

 

e-Library

Perpustakaan ini mempunyai sumber pengetahuan sains dan teknologi (S & T) yang banyak dan pelbagai daripada pelbagai pengetahuan.

 

NMDS

 

NMDS

Dibangunkan sebagai pangkalan data sumber manusia yang utama bagi penyelidik dan pakar dalam bidang sains, teknologi dan inovasi (STI) negara.

 

MRDCS

 

MRDCS

Dibangunkan bagi memudahkan pengguna membuat carian pantas pada Sistem Klasifikasi R&D Kebangsaan.

 

TechWatch

 

TechWatch

Merupakan pangkalan data atas talian yang mengandungi maklumat yang membolehkan sesebuah organisasi membuat penilaian teknologi STI yang realistik terhadap peluang komersial hasil dari pembangunan teknologi terkini.

MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mosti.gov.my/ms/e-perkhidmatan/nmds
 • Jumlah Pelawat: 4739789