Senarai Anugerah https://mastic.mosti.gov.my/ms ms Public Sector and Government (HC-PSG) - Government & Citizen Services https://mastic.mosti.gov.my/awards/public-sector-and-government-hc-psg-government-citizen-services <div data-history-node-id="34614" class="row bs-2col-stacked node node--type-list-of-awards node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-award-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Anugerah</div> <div class="field__item"><div class="term-tree-list"><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="en">Anugerah ICT Asia Pasifik MSC Malaysia</a><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/award-category/public-sector-and-government-hc-psg" hreflang="en">Sektor Awam dan Kerajaan (HC-PSG)</a><ul class="term"><li class="selected"><a href="/award-category/government-citizen-services" hreflang="en">Perkhidmatan Kerajaan &amp; Warganegara</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-organization-award-provide field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Organisasi Pemberi Anugerah</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/150" hreflang="ms">Multimedia Super Corridor Malaysia</a></div> </div> <div class="field field--name-field-awards-objectives field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Awards Objectives</div> <div class="field__item"><p>Bagi perkhidmatan nilai terasnya adalah untuk memberikan pendigitalan perkhidmatan rakyat dan meningkatkan kecekapan dalam jentera kerajaan. Penyelesaian akan dibangunkan oleh semua peringkat kerajaan atau kerajaan dengan kerjasama rakan industri. Hanya pencalonan dari entiti yang dimiliki atau dikawal oleh Kerajaan atau dihantar oleh Kerajaan yang diketuai boleh dikenakan. Anugerah ini dibentangkan untuk inovasi ICT yang cemerlang yang ditujukan untuk menyampaikan penghantaran perkhidmatan kerajaan yang lebih baik atau inisiatif Digital yang lain untuk orang ramai</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-eligibility-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Calon mesti memiliki IPR (Hak Harta Intelektual) produk. (Ini tidak berkenaan dengan kategori projek pelajar) <br /> 2. Semua penyertaan mesti melalui Kategori Ketua. <br /> 3. Permulaan perlu untuk melepasi Kategori Ketua tetapi pada masa yang sama juga dinamakan dalam Kategori Salib di bawah Permulaan. <br /> 4. Penyelidikan &amp; Pembangunan perlu melalui Kategori Ketua dan juga mencalonkan dalam Kategori Salib di bawah Penyelidikan &amp; Pembangunan. <br /> 5. Sebuah syarikat juga boleh menamakan kemasukan anda dalam Kategori Teknologi di bawah mana-mana 3 segmen. <br /> Sila ambil perhatian bahawa pembentangan anda untuk pencalonan masing-masing akan menangguhkan semasa menyampaikan di Kategori Ketua, Kategori Kategori dan Kategori Palang masing-masing (Ini tidak berkenaan dengan Kategori Tersier, Pelajar Mahasiswa dan Pelajar Junior).</p> <p> -Head Kategori: Satu produk hanya boleh dicalonkan di bawah salah satu kategori di bawah kumpulan Kategori Kepala ini (Sila rujuk rangka kerja Kategori Anugerah untuk butiran) <br /> -Cross Kategori: Produk / syarikat juga boleh dicalonkan untuk salah satu tetapi tidak kedua-duanya <br /> (1) Permulaan atau (2) Penyelidikan dan Pembangunan<br />  -Teknologi Kategori: Produk juga boleh dicalonkan untuk salah satu kategori <br /> (1) Analytics Data Besar (2) Internet Perkara (3) Kepintaran Artificial </p> <p>Berkuatkuasa tahun ini (2018) dan seterusnya, terdapat Rangka Kerja dan Kriteria Pencalonan BARU<br />  </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Ganjaran</div> <div class="field__item"><p>1. Piala APICTA MSC Malaysia dan Sijil yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia<br /> 2. Mewakili Malaysia di Anugerah APICTA Antarabangsa<br /> 3. Berpeluang untuk menghadiri Program Pembangunan Keusahawanan di sebuah institusi terkenal<br /> 4. Hak untuk menggunakan logo Anugerah APICTA</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-application-procedures field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Anda harus menamakan diri anda - produk / projek anda.<br /> Seorang pemohon dibenarkan untuk mengemukakan satu atau lebih pencalonan, namun setiap pencalonan (produk / projek) hanya boleh dikemukakan dalam satu Kategori Anugerah.<br /> Anda boleh membuat pencalonan dengan mendaftar terlebih dahulu di http://www.mscapicta.com.my/login.cfm?continue=custom.cfm?name=nominations.cfm&amp;status=0</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-award-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="mailto:apicta@pikom.org.my">apicta@pikom.org.my</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-award-website field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Website</div> <div class="field__item"><a href="http://www.mscapicta.com.my/index.cfm">http://www.mscapicta.com.my/index.cfm</a></div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-above"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">28 Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Public%20Sector%20and%20Government%20%28HC-PSG%29%20-%20Perkhidmatan%20Kerajaan%20%26%20Warganegara&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fpublic-sector-and-government-hc-psg-perkhidmatan-kerajaan-warganegara" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fpublic-sector-and-government-hc-psg-perkhidmatan-kerajaan-warganegara" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fpublic-sector-and-government-hc-psg-perkhidmatan-kerajaan-warganegara&amp;title=Public%20Sector%20and%20Government%20%28HC-PSG%29%20-%20Perkhidmatan%20Kerajaan%20%26%20Warganegara" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Public%20Sector%20and%20Government%20%28HC-PSG%29%20-%20Perkhidmatan%20Kerajaan%20%26%20Warganegara&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fpublic-sector-and-government-hc-psg-perkhidmatan-kerajaan-warganegara" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fpublic-sector-and-government-hc-psg-perkhidmatan-kerajaan-warganegara&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Public%20Sector%20and%20Government%20%28HC-PSG%29%20-%20Perkhidmatan%20Kerajaan%20%26%20Warganegara" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Public%20Sector%20and%20Government%20%28HC-PSG%29%20-%20Perkhidmatan%20Kerajaan%20%26%20Warganegara https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fpublic-sector-and-government-hc-psg-perkhidmatan-kerajaan-warganegara" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Tue, 28 May 2019 06:56:23 +0000 haziqah 34614 at https://mastic.mosti.gov.my Business Services (HC-BS) - Marketing solutions https://mastic.mosti.gov.my/awards/business-services-hc-bs-marketing-solutions <div data-history-node-id="34613" class="row bs-2col-stacked node node--type-list-of-awards node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-award-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Anugerah</div> <div class="field__item"><div class="term-tree-list"><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="en">Anugerah ICT Asia Pasifik MSC Malaysia</a><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/104" hreflang="en">Perkhidmatan Perniagaan (HC-BS)</a><ul class="term"><li class="selected"><a href="/taxonomy/term/108" hreflang="en">Penyelesaian pemasaran</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-organization-award-provide field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Organisasi Pemberi Anugerah</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/150" hreflang="ms">Multimedia Super Corridor Malaysia</a></div> </div> <div class="field field--name-field-awards-objectives field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Awards Objectives</div> <div class="field__item"><p>Untuk penyelesaian yang memandu dan menyampaikan penyelesaian perniagaan dengan tahap produktiviti dan daya saing yang tinggi. Ini mungkin penyelesaian yang memberikan fungsi industri silang Inovasi mungkin berasal dari: Perbankan; Kewangan; Undang-undang; Perakaunan; Seni bina; HR; Sektor Perkhidmatan Perkhidmatan &amp; Perkhidmatan Pentadbiran.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-eligibility-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Calon mesti memiliki IPR (Hak Harta Intelektual) produk. (Ini tidak berkenaan dengan kategori projek pelajar) <br /> 2. Semua penyertaan mesti melalui Kategori Ketua. <br /> 3. Permulaan perlu untuk melepasi Kategori Ketua tetapi pada masa yang sama juga dinamakan dalam Kategori Salib di bawah Permulaan. <br /> 4. Penyelidikan &amp; Pembangunan perlu melalui Kategori Ketua dan juga mencalonkan dalam Kategori Salib di bawah Penyelidikan &amp; Pembangunan. <br /> 5. Sebuah syarikat juga boleh menamakan kemasukan anda dalam Kategori Teknologi di bawah mana-mana 3 segmen. <br /> Sila ambil perhatian bahawa pembentangan anda untuk pencalonan masing-masing akan menangguhkan semasa menyampaikan di Kategori Ketua, Kategori Kategori dan Kategori Palang masing-masing (Ini tidak berkenaan dengan Kategori Tersier, Pelajar Mahasiswa dan Pelajar Junior).</p> <p> -Head Kategori: Satu produk hanya boleh dicalonkan di bawah salah satu kategori di bawah kumpulan Kategori Kepala ini (Sila rujuk rangka kerja Kategori Anugerah untuk butiran) <br /> -Cross Kategori: Produk / syarikat juga boleh dicalonkan untuk salah satu tetapi tidak kedua-duanya <br /> (1) Permulaan atau (2) Penyelidikan dan Pembangunan<br />  -Teknologi Kategori: Produk juga boleh dicalonkan untuk salah satu kategori <br /> (1) Analytics Data Besar (2) Internet Perkara (3) Kepintaran Artificial </p> <p>Berkuatkuasa tahun ini (2018) dan seterusnya, terdapat Rangka Kerja dan Kriteria Pencalonan BARU<br />  </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Ganjaran</div> <div class="field__item"><p>1. Piala APICTA MSC Malaysia dan Sijil yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia<br /> 2. Mewakili Malaysia di Anugerah APICTA Antarabangsa<br /> 3. Berpeluang untuk menghadiri Program Pembangunan Keusahawanan di sebuah institusi terkenal<br /> 4. Hak untuk menggunakan logo Anugerah APICTA</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-application-procedures field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Anda harus menamakan diri anda - produk / projek anda.<br /> Seorang pemohon dibenarkan untuk mengemukakan satu atau lebih pencalonan, namun setiap pencalonan (produk / projek) hanya boleh dikemukakan dalam satu Kategori Anugerah.<br /> Anda boleh membuat pencalonan dengan mendaftar terlebih dahulu di http://www.mscapicta.com.my/login.cfm?continue=custom.cfm?name=nominations.cfm&amp;status=0</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-award-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="mailto:apicta@pikom.org.my">apicta@pikom.org.my</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-award-website field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Website</div> <div class="field__item"><a href="http://www.mscapicta.com.my/index.cfm">http://www.mscapicta.com.my/index.cfm</a></div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-above"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">28 Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20pemasaran&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-pemasaran" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-pemasaran" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-pemasaran&amp;title=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20pemasaran" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20pemasaran&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-pemasaran" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-pemasaran&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20pemasaran" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20pemasaran https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-pemasaran" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Tue, 28 May 2019 06:53:21 +0000 haziqah 34613 at https://mastic.mosti.gov.my Business Services (HC-BS) - Security solutions https://mastic.mosti.gov.my/awards/business-services-hc-bs-security-solutions <div data-history-node-id="34612" class="row bs-2col-stacked node node--type-list-of-awards node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-award-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Anugerah</div> <div class="field__item"><div class="term-tree-list"><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="en">Anugerah ICT Asia Pasifik MSC Malaysia</a><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/104" hreflang="en">Perkhidmatan Perniagaan (HC-BS)</a><ul class="term"><li class="selected"><a href="/taxonomy/term/107" hreflang="en">Penyelesaian keselamatan</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-organization-award-provide field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Organisasi Pemberi Anugerah</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/150" hreflang="ms">Multimedia Super Corridor Malaysia</a></div> </div> <div class="field field--name-field-awards-objectives field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Awards Objectives</div> <div class="field__item"><p>Untuk penyelesaian yang memandu dan menyampaikan penyelesaian perniagaan dengan tahap produktiviti dan daya saing yang tinggi. Ini mungkin penyelesaian yang memberikan fungsi industri silang Inovasi mungkin berasal dari: Perbankan; Kewangan; Undang-undang; Perakaunan; Seni bina; HR; Sektor Perkhidmatan Perkhidmatan &amp; Perkhidmatan Pentadbiran.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-eligibility-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Calon mesti memiliki IPR (Hak Harta Intelektual) produk. (Ini tidak berkenaan dengan kategori projek pelajar) <br /> 2. Semua penyertaan mesti melalui Kategori Ketua. <br /> 3. Permulaan perlu untuk melepasi Kategori Ketua tetapi pada masa yang sama juga dinamakan dalam Kategori Salib di bawah Permulaan. <br /> 4. Penyelidikan &amp; Pembangunan perlu melalui Kategori Ketua dan juga mencalonkan dalam Kategori Salib di bawah Penyelidikan &amp; Pembangunan. <br /> 5. Sebuah syarikat juga boleh menamakan kemasukan anda dalam Kategori Teknologi di bawah mana-mana 3 segmen. <br /> Sila ambil perhatian bahawa pembentangan anda untuk pencalonan masing-masing akan menangguhkan semasa menyampaikan di Kategori Ketua, Kategori Kategori dan Kategori Palang masing-masing (Ini tidak berkenaan dengan Kategori Tersier, Pelajar Mahasiswa dan Pelajar Junior).</p> <p> -Head Kategori: Satu produk hanya boleh dicalonkan di bawah salah satu kategori di bawah kumpulan Kategori Kepala ini (Sila rujuk rangka kerja Kategori Anugerah untuk butiran) <br /> -Cross Kategori: Produk / syarikat juga boleh dicalonkan untuk salah satu tetapi tidak kedua-duanya <br /> (1) Permulaan atau (2) Penyelidikan dan Pembangunan<br />  -Teknologi Kategori: Produk juga boleh dicalonkan untuk salah satu kategori <br /> (1) Analytics Data Besar (2) Internet Perkara (3) Kepintaran Artificial </p> <p>Berkuatkuasa tahun ini (2018) dan seterusnya, terdapat Rangka Kerja dan Kriteria Pencalonan BARU<br />  </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Ganjaran</div> <div class="field__item"><p>1. Piala APICTA MSC Malaysia dan Sijil yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia<br /> 2. Mewakili Malaysia di Anugerah APICTA Antarabangsa<br /> 3. Berpeluang untuk menghadiri Program Pembangunan Keusahawanan di sebuah institusi terkenal<br /> 4. Hak untuk menggunakan logo Anugerah APICTA</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-application-procedures field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Anda harus menamakan diri anda - produk / projek anda.<br /> Seorang pemohon dibenarkan untuk mengemukakan satu atau lebih pencalonan, namun setiap pencalonan (produk / projek) hanya boleh dikemukakan dalam satu Kategori Anugerah.<br /> Anda boleh membuat pencalonan dengan mendaftar terlebih dahulu di http://www.mscapicta.com.my/login.cfm?continue=custom.cfm?name=nominations.cfm&amp;status=0</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-award-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="mailto:apicta@pikom.org.my">apicta@pikom.org.my</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-award-website field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Website</div> <div class="field__item"><a href="http://www.mscapicta.com.my/index.cfm">http://www.mscapicta.com.my/index.cfm</a></div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-above"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">28 Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20keselamatan&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-keselamatan" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-keselamatan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-keselamatan&amp;title=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20keselamatan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20keselamatan&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-keselamatan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-keselamatan&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20keselamatan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20keselamatan https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-keselamatan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Tue, 28 May 2019 06:49:07 +0000 haziqah 34612 at https://mastic.mosti.gov.my Business Services (HC-BS) - Professional Services solutions https://mastic.mosti.gov.my/awards/business-services-hc-bs-professional-services-solutions <div data-history-node-id="34610" class="row bs-2col-stacked node node--type-list-of-awards node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-award-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Anugerah</div> <div class="field__item"><div class="term-tree-list"><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="en">Anugerah ICT Asia Pasifik MSC Malaysia</a><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/104" hreflang="en">Perkhidmatan Perniagaan (HC-BS)</a><ul class="term"><li class="selected"><a href="/award-category/professional-services-solutions" hreflang="en">Penyelesaian Perkhidmatan Profesional</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-organization-award-provide field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Organisasi Pemberi Anugerah</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/150" hreflang="ms">Multimedia Super Corridor Malaysia</a></div> </div> <div class="field field--name-field-awards-objectives field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Awards Objectives</div> <div class="field__item"><p>Untuk penyelesaian yang memandu dan menyampaikan penyelesaian perniagaan dengan tahap produktiviti dan daya saing yang tinggi. Ini mungkin penyelesaian yang memberikan fungsi industri silang Inovasi mungkin berasal dari: Perbankan; Kewangan; Undang-undang; Perakaunan; Seni bina; HR; Sektor Perkhidmatan Perkhidmatan &amp; Perkhidmatan Pentadbiran.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-eligibility-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Calon mesti memiliki IPR (Hak Harta Intelektual) produk. (Ini tidak berkenaan dengan kategori projek pelajar) <br /> 2. Semua penyertaan mesti melalui Kategori Ketua. <br /> 3. Permulaan perlu untuk melepasi Kategori Ketua tetapi pada masa yang sama juga dinamakan dalam Kategori Salib di bawah Permulaan. <br /> 4. Penyelidikan &amp; Pembangunan perlu melalui Kategori Ketua dan juga mencalonkan dalam Kategori Salib di bawah Penyelidikan &amp; Pembangunan. <br /> 5. Sebuah syarikat juga boleh menamakan kemasukan anda dalam Kategori Teknologi di bawah mana-mana 3 segmen. <br /> Sila ambil perhatian bahawa pembentangan anda untuk pencalonan masing-masing akan menangguhkan semasa menyampaikan di Kategori Ketua, Kategori Kategori dan Kategori Palang masing-masing (Ini tidak berkenaan dengan Kategori Tersier, Pelajar Mahasiswa dan Pelajar Junior).</p> <p> -Head Kategori: Satu produk hanya boleh dicalonkan di bawah salah satu kategori di bawah kumpulan Kategori Kepala ini (Sila rujuk rangka kerja Kategori Anugerah untuk butiran) <br /> -Cross Kategori: Produk / syarikat juga boleh dicalonkan untuk salah satu tetapi tidak kedua-duanya <br /> (1) Permulaan atau (2) Penyelidikan dan Pembangunan<br />  -Teknologi Kategori: Produk juga boleh dicalonkan untuk salah satu kategori <br /> (1) Analytics Data Besar (2) Internet Perkara (3) Kepintaran Artificial </p> <p>Berkuatkuasa tahun ini (2018) dan seterusnya, terdapat Rangka Kerja dan Kriteria Pencalonan BARU<br />  </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Ganjaran</div> <div class="field__item"><p>1. Piala APICTA MSC Malaysia dan Sijil yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia<br /> 2. Mewakili Malaysia di Anugerah APICTA Antarabangsa<br /> 3. Berpeluang untuk menghadiri Program Pembangunan Keusahawanan di sebuah institusi terkenal<br /> 4. Hak untuk menggunakan logo Anugerah APICTA</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-application-procedures field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Anda harus menamakan diri anda - produk / projek anda.<br /> Seorang pemohon dibenarkan untuk mengemukakan satu atau lebih pencalonan, namun setiap pencalonan (produk / projek) hanya boleh dikemukakan dalam satu Kategori Anugerah.<br /> Anda boleh membuat pencalonan dengan mendaftar terlebih dahulu di http://www.mscapicta.com.my/login.cfm?continue=custom.cfm?name=nominations.cfm&amp;status=0</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-award-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="mailto:apicta@pikom.org.my">apicta@pikom.org.my</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-award-website field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Website</div> <div class="field__item"><a href="http://www.mscapicta.com.my/index.cfm">http://www.mscapicta.com.my/index.cfm</a></div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-above"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">28 Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Perkhidmatan%20Profesional&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-profesional" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-profesional" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-profesional&amp;title=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Perkhidmatan%20Profesional" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Perkhidmatan%20Profesional&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-profesional" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-profesional&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Perkhidmatan%20Profesional" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Perkhidmatan%20Profesional https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-profesional" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Tue, 28 May 2019 06:36:54 +0000 haziqah 34610 at https://mastic.mosti.gov.my Business Services (HC-BS) - ICT Services solutions https://mastic.mosti.gov.my/awards/business-services-hc-bs-ict-services-solutions <div data-history-node-id="34611" class="row bs-2col-stacked node node--type-list-of-awards node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-award-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Anugerah</div> <div class="field__item"><div class="term-tree-list"><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="en">Anugerah ICT Asia Pasifik MSC Malaysia</a><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/104" hreflang="en">Perkhidmatan Perniagaan (HC-BS)</a><ul class="term"><li class="selected"><a href="/taxonomy/term/106" hreflang="en">Penyelesaian Perkhidmatan ICT</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-organization-award-provide field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Organisasi Pemberi Anugerah</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/150" hreflang="ms">Multimedia Super Corridor Malaysia</a></div> </div> <div class="field field--name-field-awards-objectives field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Awards Objectives</div> <div class="field__item"><p>Untuk penyelesaian yang memandu dan menyampaikan penyelesaian perniagaan dengan tahap produktiviti dan daya saing yang tinggi. Ini mungkin penyelesaian yang memberikan fungsi industri silang Inovasi mungkin berasal dari: Perbankan; Kewangan; Undang-undang; Perakaunan; Seni bina; HR; Sektor Perkhidmatan Perkhidmatan &amp; Perkhidmatan Pentadbiran.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-eligibility-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Calon mesti memiliki IPR (Hak Harta Intelektual) produk. (Ini tidak berkenaan dengan kategori projek pelajar) <br /> 2. Semua penyertaan mesti melalui Kategori Ketua. <br /> 3. Permulaan perlu untuk melepasi Kategori Ketua tetapi pada masa yang sama juga dinamakan dalam Kategori Salib di bawah Permulaan. <br /> 4. Penyelidikan &amp; Pembangunan perlu melalui Kategori Ketua dan juga mencalonkan dalam Kategori Salib di bawah Penyelidikan &amp; Pembangunan. <br /> 5. Sebuah syarikat juga boleh menamakan kemasukan anda dalam Kategori Teknologi di bawah mana-mana 3 segmen. <br /> Sila ambil perhatian bahawa pembentangan anda untuk pencalonan masing-masing akan menangguhkan semasa menyampaikan di Kategori Ketua, Kategori Kategori dan Kategori Palang masing-masing (Ini tidak berkenaan dengan Kategori Tersier, Pelajar Mahasiswa dan Pelajar Junior).</p> <p> -Head Kategori: Satu produk hanya boleh dicalonkan di bawah salah satu kategori di bawah kumpulan Kategori Kepala ini (Sila rujuk rangka kerja Kategori Anugerah untuk butiran) <br /> -Cross Kategori: Produk / syarikat juga boleh dicalonkan untuk salah satu tetapi tidak kedua-duanya <br /> (1) Permulaan atau (2) Penyelidikan dan Pembangunan<br />  -Teknologi Kategori: Produk juga boleh dicalonkan untuk salah satu kategori <br /> (1) Analytics Data Besar (2) Internet Perkara (3) Kepintaran Artificial </p> <p>Berkuatkuasa tahun ini (2018) dan seterusnya, terdapat Rangka Kerja dan Kriteria Pencalonan BARU<br />  </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Ganjaran</div> <div class="field__item"><p>itandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia<br /> 2. Mewakili Malaysia di Anugerah APICTA Antarabangsa<br /> 3. Berpeluang untuk menghadiri Program Pembangunan Keusahawanan di sebuah institusi terkenal<br /> 4. Hak untuk menggunakan logo Anugerah APICTA</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-application-procedures field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Anda harus menamakan diri anda - produk / projek anda.<br /> Seorang pemohon dibenarkan untuk mengemukakan satu atau lebih pencalonan, namun setiap pencalonan (produk / projek) hanya boleh dikemukakan dalam satu Kategori Anugerah.<br /> Anda boleh membuat pencalonan dengan mendaftar terlebih dahulu di http://www.mscapicta.com.my/login.cfm?continue=custom.cfm?name=nominations.cfm&amp;status=0</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-award-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="mailto:apicta@pikom.org.my">apicta@pikom.org.my</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-award-website field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Website</div> <div class="field__item"><a href="http://www.mscapicta.com.my/index.cfm">http://www.mscapicta.com.my/index.cfm</a></div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-above"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">28 Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Perkhidmatan%20ICT&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-ict" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-ict" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-ict&amp;title=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Perkhidmatan%20ICT" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Perkhidmatan%20ICT&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-ict" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-ict&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Perkhidmatan%20ICT" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Perkhidmatan%20ICT https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-perkhidmatan-ict" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Tue, 28 May 2019 06:40:52 +0000 haziqah 34611 at https://mastic.mosti.gov.my Business Services (HC-BS) - Finance & Accounting solutions (Fintech) https://mastic.mosti.gov.my/awards/business-services-hc-bs-finance-accounting-solutions-fintech <div data-history-node-id="34609" class="row bs-2col-stacked node node--type-list-of-awards node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-award-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Anugerah</div> <div class="field__item"><div class="term-tree-list"><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="en">Anugerah ICT Asia Pasifik MSC Malaysia</a><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/104" hreflang="en">Perkhidmatan Perniagaan (HC-BS)</a><ul class="term"><li class="selected"><a href="/taxonomy/term/105" hreflang="en">Penyelesaian Kewangan &amp; Perakaunan (Fintech)</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-organization-award-provide field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Organisasi Pemberi Anugerah</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/150" hreflang="ms">Multimedia Super Corridor Malaysia</a></div> </div> <div class="field field--name-field-awards-objectives field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Awards Objectives</div> <div class="field__item"><p>Untuk penyelesaian yang memandu dan menyampaikan penyelesaian perniagaan dengan tahap produktiviti dan daya saing yang tinggi. Ini mungkin penyelesaian yang memberikan fungsi industri silang Inovasi mungkin berasal dari: Perbankan; Kewangan; Undang-undang; Perakaunan; Seni bina; HR; Sektor Perkhidmatan Perkhidmatan &amp; Perkhidmatan Pentadbiran.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-eligibility-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Calon mesti memiliki IPR (Hak Harta Intelektual) produk. (Ini tidak berkenaan dengan kategori projek pelajar) <br /> 2. Semua penyertaan mesti melalui Kategori Ketua. <br /> 3. Permulaan perlu untuk melepasi Kategori Ketua tetapi pada masa yang sama juga dinamakan dalam Kategori Salib di bawah Permulaan. <br /> 4. Penyelidikan &amp; Pembangunan perlu melalui Kategori Ketua dan juga mencalonkan dalam Kategori Salib di bawah Penyelidikan &amp; Pembangunan. <br /> 5. Sebuah syarikat juga boleh menamakan kemasukan anda dalam Kategori Teknologi di bawah mana-mana 3 segmen. <br /> Sila ambil perhatian bahawa pembentangan anda untuk pencalonan masing-masing akan menangguhkan semasa menyampaikan di Kategori Ketua, Kategori Kategori dan Kategori Palang masing-masing (Ini tidak berkenaan dengan Kategori Tersier, Pelajar Mahasiswa dan Pelajar Junior).</p> <p> -Head Kategori: Satu produk hanya boleh dicalonkan di bawah salah satu kategori di bawah kumpulan Kategori Kepala ini (Sila rujuk rangka kerja Kategori Anugerah untuk butiran) <br /> -Cross Kategori: Produk / syarikat juga boleh dicalonkan untuk salah satu tetapi tidak kedua-duanya <br /> (1) Permulaan atau (2) Penyelidikan dan Pembangunan<br />  -Teknologi Kategori: Produk juga boleh dicalonkan untuk salah satu kategori <br /> (1) Analytics Data Besar (2) Internet Perkara (3) Kepintaran Artificial </p> <p>Berkuatkuasa tahun ini (2018) dan seterusnya, terdapat Rangka Kerja dan Kriteria Pencalonan BARU</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Ganjaran</div> <div class="field__item"><p>1. Piala APICTA MSC Malaysia dan Sijil yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia<br /> 2. Mewakili Malaysia di Anugerah APICTA Antarabangsa<br /> 3. Berpeluang untuk menghadiri Program Pembangunan Keusahawanan di sebuah institusi terkenal<br /> 4. Hak untuk menggunakan logo Anugerah APICTA</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-application-procedures field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Anda harus menamakan diri anda - produk / projek anda.<br /> Seorang pemohon dibenarkan untuk mengemukakan satu atau lebih pencalonan, namun setiap pencalonan (produk / projek) hanya boleh dikemukakan dalam satu Kategori Anugerah.<br /> Anda boleh membuat pencalonan dengan mendaftar terlebih dahulu di http://www.mscapicta.com.my/login.cfm?continue=custom.cfm?name=nominations.cfm&amp;status=0</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-award-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="mailto:apicta@pikom.org.my">apicta@pikom.org.my</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-award-website field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Website</div> <div class="field__item"><a href="http://www.mscapicta.com.my/index.cfm">http://www.mscapicta.com.my/index.cfm</a></div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-above"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">28 Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Kewangan%20%26%20Perakaunan%20%28Fintech%29&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-kewangan-perakaunan-fintech" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-kewangan-perakaunan-fintech" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-kewangan-perakaunan-fintech&amp;title=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Kewangan%20%26%20Perakaunan%20%28Fintech%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Kewangan%20%26%20Perakaunan%20%28Fintech%29&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-kewangan-perakaunan-fintech" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-kewangan-perakaunan-fintech&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Kewangan%20%26%20Perakaunan%20%28Fintech%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Business%20Services%20%28HC-BS%29%20-%20Penyelesaian%20Kewangan%20%26%20Perakaunan%20%28Fintech%29 https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Fbusiness-services-hc-bs-penyelesaian-kewangan-perakaunan-fintech" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Tue, 28 May 2019 06:33:48 +0000 haziqah 34609 at https://mastic.mosti.gov.my Industrial (HC-I) - Sustainability & Environment https://mastic.mosti.gov.my/awards/industrial-hc-i-sustainability-environment <div data-history-node-id="34608" class="row bs-2col-stacked node node--type-list-of-awards node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-award-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Anugerah</div> <div class="field__item"><div class="term-tree-list"><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="en">Anugerah ICT Asia Pasifik MSC Malaysia</a><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/96" hreflang="en">Perindustrian (HC-I)</a><ul class="term"><li class="selected"><a href="/taxonomy/term/103" hreflang="en">Kelestarian &amp; Alam Sekitar</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-organization-award-provide field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Organisasi Pemberi Anugerah</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/150" hreflang="ms">Multimedia Super Corridor Malaysia</a></div> </div> <div class="field field--name-field-awards-objectives field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Awards Objectives</div> <div class="field__item"><p>Untuk penyelesaian yang memberikan automasi melalui penyepaduan sistem, teknologi dan proses untuk sektor-sektor berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada: Pertanian; Perlombongan; Gas minyak; Tenaga; Pembuatan; Pembinaan; Pengangkutan; Logistik; Utiliti. Aktiviti industri difokuskan pada peningkatan generasi akan datang, menyokong pembangunan dan daya saing pasaran. Produktiviti digital adalah teras untuk mengoptimumkan proses, mengurangkan kos dan membangunkan penawaran produk baru</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-eligibility-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Calon mesti memiliki IPR (Hak Harta Intelektual) produk. (Ini tidak berkenaan dengan kategori projek pelajar) <br /> 2. Semua penyertaan mesti melalui Kategori Ketua. <br /> 3. Permulaan perlu untuk melepasi Kategori Ketua tetapi pada masa yang sama juga dinamakan dalam Kategori Salib di bawah Permulaan. <br /> 4. Penyelidikan &amp; Pembangunan perlu melalui Kategori Ketua dan juga mencalonkan dalam Kategori Salib di bawah Penyelidikan &amp; Pembangunan. <br /> 5. Sebuah syarikat juga boleh menamakan kemasukan anda dalam Kategori Teknologi di bawah mana-mana 3 segmen. <br /> Sila ambil perhatian bahawa pembentangan anda untuk pencalonan masing-masing akan menangguhkan semasa menyampaikan di Kategori Ketua, Kategori Kategori dan Kategori Palang masing-masing (Ini tidak berkenaan dengan Kategori Tersier, Pelajar Mahasiswa dan Pelajar Junior).</p> <p> -Head Kategori: Satu produk hanya boleh dicalonkan di bawah salah satu kategori di bawah kumpulan Kategori Kepala ini (Sila rujuk rangka kerja Kategori Anugerah untuk butiran) <br /> -Cross Kategori: Produk / syarikat juga boleh dicalonkan untuk salah satu tetapi tidak kedua-duanya <br /> (1) Permulaan atau (2) Penyelidikan dan Pembangunan<br />  -Teknologi Kategori: Produk juga boleh dicalonkan untuk salah satu kategori <br /> (1) Analytics Data Besar (2) Internet Perkara (3) Kepintaran Artificial </p> <p>Berkuatkuasa tahun ini (2018) dan seterusnya, terdapat Rangka Kerja dan Kriteria Pencalonan BARU<br />  </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Ganjaran</div> <div class="field__item"><p>1. Piala APICTA MSC Malaysia dan Sijil yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia<br /> 2. Mewakili Malaysia di Anugerah APICTA Antarabangsa<br /> 3. Berpeluang untuk menghadiri Program Pembangunan Keusahawanan di sebuah institusi terkenal<br /> 4. Hak untuk menggunakan logo Anugerah APICTA</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-application-procedures field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Anda harus menamakan diri anda - produk / projek anda.<br /> Seorang pemohon dibenarkan untuk mengemukakan satu atau lebih pencalonan, namun setiap pencalonan (produk / projek) hanya boleh dikemukakan dalam satu Kategori Anugerah.<br /> Anda boleh membuat pencalonan dengan mendaftar terlebih dahulu di http://www.mscapicta.com.my/login.cfm?continue=custom.cfm?name=nominations.cfm&amp;status=0</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-award-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="mailto:apicta@pikom.org.my">apicta@pikom.org.my</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-award-website field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Website</div> <div class="field__item"><a href="http://www.mscapicta.com.my/index.cfm">http://www.mscapicta.com.my/index.cfm</a></div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-above"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">28 Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Kelestarian%20%26%20Alam%20Sekitar&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kelestarian-alam-sekitar" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kelestarian-alam-sekitar" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kelestarian-alam-sekitar&amp;title=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Kelestarian%20%26%20Alam%20Sekitar" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Kelestarian%20%26%20Alam%20Sekitar&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kelestarian-alam-sekitar" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kelestarian-alam-sekitar&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Kelestarian%20%26%20Alam%20Sekitar" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Kelestarian%20%26%20Alam%20Sekitar https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kelestarian-alam-sekitar" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Tue, 28 May 2019 06:29:15 +0000 haziqah 34608 at https://mastic.mosti.gov.my Industrial (HC-I) - Supply Chain Logistics https://mastic.mosti.gov.my/awards/industrial-hc-i-supply-chain-logistics <div data-history-node-id="34607" class="row bs-2col-stacked node node--type-list-of-awards node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-award-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Anugerah</div> <div class="field__item"><div class="term-tree-list"><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="en">Anugerah ICT Asia Pasifik MSC Malaysia</a><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/96" hreflang="en">Perindustrian (HC-I)</a><ul class="term"><li class="selected"><a href="/taxonomy/term/99" hreflang="en">Logistik Rantaian Bekalan</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-organization-award-provide field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Organisasi Pemberi Anugerah</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/150" hreflang="ms">Multimedia Super Corridor Malaysia</a></div> </div> <div class="field field--name-field-awards-objectives field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Awards Objectives</div> <div class="field__item"><p>For solutions that deliver automation through the integration of systems, technologies and processes for the following sectors includes but not limited to: Agriculture; Mining; Oil &amp; Gas; Energy; Manufacturing; Construction; Transport; Logistics; Utilities. Industrial activity is focussed on next generation improvement, supporting the development and competitiveness of the marketplace. Digital productivity is core to optimising processes, reducing costs and to developing new product offerings.1. MSC Malaysia's APICTA Cup and Certificate signed by the Minister of Communications and Multimedia Malaysia<br /> 2. Representing Malaysia at the International APICTA Awards<br /> 3. Have a chance to attend the Entrepreneurship Development Program at a renowned institution<br /> 4. Right to use the APICTA Award logo</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-eligibility-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Nominees must own the IPR (Intellectual Property Rights) of the product.<br /> (This is not applicable to student project categories)<br /> 2. All entries must come through the Head Categories.<br /> 3. A Start-up need to come through the Head Category but at the same time also nominate in the Cross Category under Start-up.<br /> 4. A Research &amp; Development need to come through the Head Category and also nominate in the Cross Category under Research &amp; Development.<br /> 5. A company can also nominate your entry in the Technology Category under any of the 3 segments.<br /> Please take note that your presentation for the respective nominations will defer when presenting at the Head Category, Cross Category and Technology Category respectively (This is not applicable to Tertiary, Senior Student and Junior Student Categories).</p> <p> -Head Categories: One product can only be nominated under one of the categories under this Head Categories group (Please refer to the Award Category framework for details)<br /> -Cross Categories: The product/company can also be nominated for either one but not both<br />  (1)  Start Up          or         (2)  Research and Development<br /> -Technology Categories: The product can also be nominated for either one of the categories<br />  (1)  Big Data Analytics      (2)  Internet of Things       (3)  Artificial Intelligence<br />  <br /> Effective this year (2018) onwards, there is NEW Nomination Framework and Criteria. Therefore, please read the</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Ganjaran</div> <div class="field__item"><p>1. MSC Malaysia's APICTA Cup and Certificate signed by the Minister of Communications and Multimedia Malaysia<br /> 2. Representing Malaysia at the International APICTA Awards<br /> 3. Have a chance to attend the Entrepreneurship Development Program at a renowned institution<br /> 4. Right to use the APICTA Award logo</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-application-procedures field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>You are to nominate yourself - your product / project.<br /> An applicant is allowed to submit one or more nominations, however each nomination (product/project) can only be submitted in one Award Category. <br /> You can nominate by signing up first at http://www.mscapicta.com.my/login.cfm?continue=custom.cfm?name=nominations.cfm&amp;status=0</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-award-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="mailto:apicta@pikom.org.my">apicta@pikom.org.my</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-award-website field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Website</div> <div class="field__item"><a href="http://www.mscapicta.com.my/index.cfm">http://www.mscapicta.com.my/index.cfm</a></div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-above"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">28 Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Logistik%20Rantaian%20Bekalan&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-logistik-rantaian-bekalan" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-logistik-rantaian-bekalan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-logistik-rantaian-bekalan&amp;title=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Logistik%20Rantaian%20Bekalan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Logistik%20Rantaian%20Bekalan&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-logistik-rantaian-bekalan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-logistik-rantaian-bekalan&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Logistik%20Rantaian%20Bekalan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Logistik%20Rantaian%20Bekalan https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-logistik-rantaian-bekalan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Tue, 28 May 2019 04:31:31 +0000 haziqah 34607 at https://mastic.mosti.gov.my Industrial (HC-I) - Transport https://mastic.mosti.gov.my/awards/industrial-hc-i-transport <div data-history-node-id="34606" class="row bs-2col-stacked node node--type-list-of-awards node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-award-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Anugerah</div> <div class="field__item"><div class="term-tree-list"><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="en">Anugerah ICT Asia Pasifik MSC Malaysia</a><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/96" hreflang="en">Perindustrian (HC-I)</a><ul class="term"><li class="selected"><a href="/taxonomy/term/98" hreflang="en">Pengangkutan</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-organization-award-provide field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Organisasi Pemberi Anugerah</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/150" hreflang="ms">Multimedia Super Corridor Malaysia</a></div> </div> <div class="field field--name-field-awards-objectives field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Awards Objectives</div> <div class="field__item"><p>Untuk penyelesaian yang memberikan automasi melalui penyepaduan sistem, teknologi dan proses untuk sektor-sektor berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada: Pertanian; Perlombongan; Gas minyak; Tenaga; Pembuatan; Pembinaan; Pengangkutan; Logistik; Utiliti. Aktiviti industri difokuskan pada peningkatan generasi akan datang, menyokong pembangunan dan daya saing pasaran. Produktiviti digital adalah teras untuk mengoptimumkan proses, mengurangkan kos dan membangunkan penawaran produk baru</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-eligibility-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Nominees must own the IPR (Intellectual Property Rights) of the product.<br /> (This is not applicable to student project categories)<br /> 2. All entries must come through the Head Categories.<br /> 3. A Start-up need to come through the Head Category but at the same time also nominate in the Cross Category under Start-up.<br /> 4. A Research &amp; Development need to come through the Head Category and also nominate in the Cross Category under Research &amp; Development.<br /> 5. A company can also nominate your entry in the Technology Category under any of the 3 segments.<br /> Please take note that your presentation for the respective nominations will defer when presenting at the Head Category, Cross Category and Technology Category respectively (This is not applicable to Tertiary, Senior Student and Junior Student Categories).</p> <p> -Head Categories: One product can only be nominated under one of the categories under this Head Categories group (Please refer to the Award Category framework for details)<br /> -Cross Categories: The product/company can also be nominated for either one but not both<br />  (1)  Start Up          or         (2)  Research and Development<br /> -Technology Categories: The product can also be nominated for either one of the categories<br />  (1)  Big Data Analytics      (2)  Internet of Things       (3)  Artificial Intelligence<br />  <br /> Effective this year (2018) onwards, there is NEW Nomination Framework and Criteria. Therefore, please read the conditions of nominations below before you submit your nominations.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Ganjaran</div> <div class="field__item"><p>1. Piala APICTA MSC Malaysia dan Sijil yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia<br /> 2. Mewakili Malaysia di Anugerah APICTA Antarabangsa<br /> 3. Berpeluang untuk menghadiri Program Pembangunan Keusahawanan di sebuah institusi terkenal<br /> 4. Hak untuk menggunakan logo Anugerah APICTA</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-application-procedures field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>1. Calon mesti memiliki IPR (Hak Harta Intelektual) produk. (Ini tidak berkenaan dengan kategori projek pelajar) <br /> 2. Semua penyertaan mesti melalui Kategori Ketua. <br /> 3. Permulaan perlu untuk melepasi Kategori Ketua tetapi pada masa yang sama juga dinamakan dalam Kategori Salib di bawah Permulaan. <br /> 4. Penyelidikan &amp; Pembangunan perlu melalui Kategori Ketua dan juga mencalonkan dalam Kategori Salib di bawah Penyelidikan &amp; Pembangunan. <br /> 5. Sebuah syarikat juga boleh menamakan kemasukan anda dalam Kategori Teknologi di bawah mana-mana 3 segmen. <br /> Sila ambil perhatian bahawa pembentangan anda untuk pencalonan masing-masing akan menangguhkan semasa menyampaikan di Kategori Ketua, Kategori Kategori dan Kategori Palang masing-masing (Ini tidak berkenaan dengan Kategori Tersier, Pelajar Mahasiswa dan Pelajar Junior).</p> <p> -Head Kategori: Satu produk hanya boleh dicalonkan di bawah salah satu kategori di bawah kumpulan Kategori Kepala ini (Sila rujuk rangka kerja Kategori Anugerah untuk butiran) <br /> -Cross Kategori: Produk / syarikat juga boleh dicalonkan untuk salah satu tetapi tidak kedua-duanya <br /> (1) Permulaan atau (2) Penyelidikan dan Pembangunan<br />  -Teknologi Kategori: Produk juga boleh dicalonkan untuk salah satu kategori <br /> (1) Analytics Data Besar (2) Internet Perkara (3) Kepintaran Artificial </p> <p>Berkuatkuasa tahun ini (2018) dan seterusnya, terdapat Rangka Kerja dan Kriteria Pencalonan BARU</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-award-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="mailto:apicta@pikom.org.my">apicta@pikom.org.my</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-award-website field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Website</div> <div class="field__item"><a href="http://www.mscapicta.com.my/index.cfm">http://www.mscapicta.com.my/index.cfm</a></div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-above"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">28 Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Pengangkutan&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-pengangkutan" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-pengangkutan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-pengangkutan&amp;title=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Pengangkutan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Pengangkutan&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-pengangkutan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-pengangkutan&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Pengangkutan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Pengangkutan https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-pengangkutan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Tue, 28 May 2019 04:22:45 +0000 haziqah 34606 at https://mastic.mosti.gov.my Industrial (HC-I) - Engineering & Construction https://mastic.mosti.gov.my/awards/industrial-hc-i-engineering-construction <div data-history-node-id="34605" class="row bs-2col-stacked node node--type-list-of-awards node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-award-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Anugerah</div> <div class="field__item"><div class="term-tree-list"><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="en">Anugerah ICT Asia Pasifik MSC Malaysia</a><ul class="term"><li class="unselected"><a href="/taxonomy/term/96" hreflang="en">Perindustrian (HC-I)</a><ul class="term"><li class="selected"><a href="/taxonomy/term/102" hreflang="en">Kejuruteraan &amp; Pembinaan</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-organization-award-provide field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Organisasi Pemberi Anugerah</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/150" hreflang="ms">Multimedia Super Corridor Malaysia</a></div> </div> <div class="field field--name-field-awards-objectives field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Awards Objectives</div> <div class="field__item"><p>Untuk penyelesaian yang memberikan automasi melalui penyepaduan sistem, teknologi dan proses untuk sektor-sektor berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada: Pertanian; Perlombongan; Gas minyak; Tenaga; Pembuatan; Pembinaan; Pengangkutan; Logistik; Utiliti. Aktiviti industri difokuskan pada peningkatan generasi akan datang, menyokong pembangunan dan daya saing pasaran. Produktiviti digital adalah teras untuk mengoptimumkan proses, mengurangkan kos dan membangunkan penawaran produk baru</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-eligibility-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Calon mesti memiliki IPR (Hak Harta Intelektual) produk. (Ini tidak berkenaan dengan kategori projek pelajar) <br /> 2. Semua penyertaan mesti melalui Kategori Ketua. <br /> 3. Permulaan perlu untuk melepasi Kategori Ketua tetapi pada masa yang sama juga dinamakan dalam Kategori Salib di bawah Permulaan. <br /> 4. Penyelidikan &amp; Pembangunan perlu melalui Kategori Ketua dan juga mencalonkan dalam Kategori Salib di bawah Penyelidikan &amp; Pembangunan. <br /> 5. Sebuah syarikat juga boleh menamakan kemasukan anda dalam Kategori Teknologi di bawah mana-mana 3 segmen. <br /> Sila ambil perhatian bahawa pembentangan anda untuk pencalonan masing-masing akan menangguhkan semasa menyampaikan di Kategori Ketua, Kategori Kategori dan Kategori Palang masing-masing (Ini tidak berkenaan dengan Kategori Tersier, Pelajar Mahasiswa dan Pelajar Junior).</p> <p> -Head Kategori: Satu produk hanya boleh dicalonkan di bawah salah satu kategori di bawah kumpulan Kategori Kepala ini (Sila rujuk rangka kerja Kategori Anugerah untuk butiran) <br /> -Cross Kategori: Produk / syarikat juga boleh dicalonkan untuk salah satu tetapi tidak kedua-duanya <br /> (1) Permulaan atau (2) Penyelidikan dan Pembangunan<br />  -Teknologi Kategori: Produk juga boleh dicalonkan untuk salah satu kategori <br /> (1) Analytics Data Besar (2) Internet Perkara (3) Kepintaran Artificial </p> <p>Berkuatkuasa tahun ini (2018) dan seterusnya, terdapat Rangka Kerja dan Kriteria Pencalonan BARU<br />  </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Ganjaran</div> <div class="field__item"><p>1. Piala APICTA MSC Malaysia dan Sijil yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia<br /> 2. Mewakili Malaysia di Anugerah APICTA Antarabangsa<br /> 3. Berpeluang untuk menghadiri Program Pembangunan Keusahawanan di sebuah institusi terkenal<br /> 4. Hak untuk menggunakan logo Anugerah APICTA</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-application-procedures field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Anda harus menamakan diri anda - produk / projek anda.<br /> Seorang pemohon dibenarkan untuk mengemukakan satu atau lebih pencalonan, namun setiap pencalonan (produk / projek) hanya boleh dikemukakan dalam satu Kategori Anugerah.<br /> Anda boleh membuat pencalonan dengan mendaftar terlebih dahulu di http://www.mscapicta.com.my/login.cfm?continue=custom.cfm?name=nominations.cfm&amp;status=0</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-award-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="mailto:apicta@pikom.org.my">apicta@pikom.org.my</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-award-website field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Website</div> <div class="field__item"><a href="http://www.mscapicta.com.my/index.cfm">http://www.mscapicta.com.my/index.cfm</a></div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-above"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">28 Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Kejuruteraan%20%26%20Pembinaan&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kejuruteraan-pembinaan" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kejuruteraan-pembinaan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kejuruteraan-pembinaan&amp;title=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Kejuruteraan%20%26%20Pembinaan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Kejuruteraan%20%26%20Pembinaan&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kejuruteraan-pembinaan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kejuruteraan-pembinaan&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Kejuruteraan%20%26%20Pembinaan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Industrial%20%28HC-I%29%20-%20Kejuruteraan%20%26%20Pembinaan https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Fanugerah%2Findustrial-hc-i-kejuruteraan-pembinaan" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Tue, 28 May 2019 04:19:14 +0000 haziqah 34605 at https://mastic.mosti.gov.my