Skip to main content

MENGURUS MAJLIS & ACARA RASMI

Gambar Muka Surat
Tahun Penerbitan
2006
Main Author
SAMSUDIN WAHAB
Summary

Buku ini menerangkan dengan jelas bagaimana mengurus sesuatu majlis atau acara. Panduan dalam buku ini merangkumi prosedur sebelum, semasa dan selepas majlis berlangsung. Panduan ini mengelakkan daripada kejadian yang tidak diduga berlaku dalam majlis anda. Panduan praktikal dalam buku ini meliputi perancangan, penyediaan kertas kerja, penjadualan, peruntukan belanjawan, pemilihan tarikh dan tempat, keperluan logistic, percetakan dokumen, sumber pembiayaan, pemasaran, komunikasi, pendaftaran, penyediaan makanan serta etika dan kualiti pengurusan acara.