Skip to main content

Dreamweaver interaktif : pembangunan aplikasi PHP dan MySQL

Gambar Muka Surat
Tahun Penerbitan
2007
Main Author
KHAIRUL AIZAM MOHAMAD
Summary

Buku ini diwujudkan bagi memberi tunjuk ajar secara khusus bagaimana membina serta menghasilkan system pangkalan data dan memanipulasikan ia bersama aplikasi dreamweaver. Diharapkan buku ini sedikit sebanyak membantu seseorang memahami dan membina sendiri sistem yang melibatkan penggunaan pangkalan data. Pada keseluruhan buku ini,menjerumus kepada pengenalan asas serta car acara bagaimana menggunakan aplikasi daripada Adobe Dreamweaver yang berkebolehan membuat sambungan ke pangkalan data dan menghasilkan aplikasi-aplikasi web yang merujuk penggunaan pangkalan data tersebut.