Skip to main content

DATA RESCUE

Gambar Muka Surat
Tahun Penerbitan
2006
Main Author
PC MAN
Summary

Buku ini memperkenalkan cara menyelamatkan fail yang telah disingkir, cara melakukan sokongan dan pemulihan fail, langkah pencegahan serta data rescue untuk mengelakkan daripada kerosakan sistem yang seterusnya menyebabkan kehilangan maklumat.