Skip to main content

BELAJAR BERUCAP

Gambar Muka Surat
Tahun Penerbitan
2006
Main Author
SAMSUDIN WAHAB
Summary

Buku ini memberi gambaran umum berkenaan ucapan selain menjadi panduan lengkap sebelum memberi ucapan. Buku ini juga memberi panduan serta cara hendak menarik minat audiens mendengar isu yang dibahaskan. Persediaan penutup yang baik juga diberikan. Beberapa contoh serta isi kandungan ucapan dalam beberapa situasi didedahkan supaya pengucap dapat memanfaatkan masa ucapan dengan baik.