Skip to main content

ANIMASI: DARI HELAIAN KERTAS KE SKRIN DIGITAL

Gambar Muka Surat
Tahun Penerbitan
2005
Main Author
JAMALLUDIN HARUN DAN ZAIDATUN TASIR
Summary

Animasi: Dari helaian kertas ke skrin digital merupakan buku yang membincangkan secara terperinci setiap elemen utama yang berkaitan dengan teknologi dan proses menerbitkan animasi, sama ada animasi tradisional mahupun animasi digital. Buku ini mengandungi 20 bab yang antara lain memfokuskan perbincangan kepada:

 • Konsep asas animasi dalam tradisional dan juga digital
 • Aplikasi animasi dalam pelbagai bidang
 • Teknik menghasilkan animasi secara tradisional dan juga digital
 • Istila-istilah utama berkaitan dengan penerbitan animasi
 • Fasa kerja dan proses yang terlibat dalam penerbitan animasi
 • Prinsip-prinsip asas animasi berkualiti
 • Elemen grafik dan audio dalam penerbitan animasi
 • Animasi 3D dan animasi kesan khas
 • Teknologi animasi menerusi web
 • Teknologi pemampatan fail dan format fail animasi digital
 • Perisian-perisian dalam penerbitan animasi digital
 • Perkakasan dan peraltan yang diperlukan dalam penerbitan animasi

Buku ini sesuai dijadikan rujukan bagi sesiapa yang berminat untuk mendalami teknologi animasi dan juga penerbitan animasi tidak kira peringkat usia ataupun latar belakang pendidikan.