Skip to main content

Alam sekitar anugerah tuhan

Gambar Muka Surat
Tahun Penerbitan
2004
Main Author
Abu Bakar Yang
Summary

Buku ini diterbitkan dengan tujuan menarik perhatian para pembaca kepara peri pentingnya untuk kembali menilai kepentingan alam sekitar dalam kehidupan manusia. Buku yang mengandungi lapan tajuk ini dimuatkan dengan maklumat yang dirasakan dapat menimbulkan kembali kesedaran manusia terhadap pemuliharaan alam sekitar.

 

Selain itu, ia cuba untuk memupuk rasa menyayangi dan menghargai alam ciptaan Tuhan, menanam rasa prihatin serta peka dengan segala isu dan permasalahan yang menimpa alam sekitar. Kesemuanya ini dilakukan menerusi perspektif Islam, sebagai satu usaha yang menyatupadukan antara iman, ilmu yang bermanfaat dan amalam yang dapat membentuk masyarakat yang bukan sahaja memahami kepentingan alam sekitar malah melindungi dan memeliharanya