Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Is the information in the MASTIC Official Portal easy to access?
Write your valuable suggestions for us to improve our Official Portal.
Organisasi Pemberi Anugerah
Objektif Anugerah

Matlamat Anugerah Penyelidikan Kanser MAKNA adalah untuk mempromosikan penyelidikan kanser di kalangan saintis muda

Kriteria Kelayakan

Permohonan terbuka kepada semua warganegara Malaysia dengan ijazah asas di bawah umur 40 tahun, menetap di Malaysia dan berminat dalam penyelidikan kanser. Pelajar yang sedang mengikuti ijazah pascasiswazah mereka digalakkan untuk memohon.

Insentif

MAKNA menawarkan 3 anugerah penyelidikan setahun dengan nilai setiap anugerah tidak melebihi RM 30,000. Anugerah itu tidak boleh digunakan untuk membeli peralatan, untuk menggaji kakitangan bergaji atau perbelanjaan yang berkaitan, untuk menghadiri persidangan atau membayar yuran penerbitan. Projek tersebut mesti dijalankan di Malaysia dan disiapkan dalam tempoh 2 tahun.

Kaedah Permohonan
  • Semua permohonan hendaklah dihantar secara dalam talian melalui sistem Anugerah dan Pengiktirafan ASM di www.mytopscientists.org sebelum tarikh tutup. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan borang pengesahan institusi terkini yang ditandatangani oleh Dekan/Ketua unit di mana calon akan merealisasikan kerja penyelidikan (bertarikh selewat-lewatnya enam bulan dari tarikh permohonan).
  • Semua permohonan mesti menggunakan cadangan projek penyelidikan terkini yang disediakan dalam sistem Anugerah dan Pengiktirafan ASM (Bahagian D). Permohonan dengan cadangan projek penyelidikan yang salah atau lapuk tidak akan diterima. Laporan Turnitin atau plagiarisme hendaklah dilampirkan bersama cadangan projek penyelidikan dalam satu (1) fail pdf. Semua maklumat yang diperlukan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan padat. Sebarang penyerahan semula daripada permohonan terdahulu hendaklah disemak dan dikemas kini.
  • Semua permohonan hendaklah dikemukakan sebelum 31 Mac 2021 (Rabu, 5.00 petang). Permohonan yang tidak lengkap atau permohonan yang dikemukakan selepas tarikh akhir tidak akan dipertimbangkan. Sila ambil perhatian bahawa tarikh di laman web ASM adalah pada 1 April 2021.