Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Is the information in the MASTIC Official Portal easy to access?
Write your valuable suggestions for us to improve our Official Portal.
Objektif Anugerah

Anugerah tahunan ditubuhkan untuk menggalakkan saintis dan jurutera muda mengambil penyelidikan dalam sains, teknologi dan inovasi. Anugerah ASEAN-ROK untuk Kecemerlangan dalam Sains, Teknologi dan Inovasi mengiktiraf pencapaian akademik dan profesional para saintis dan jurutera kerjaya awal yang menjanjikan dan berkewarganegaraan ASEAN. Anugerah ini terbuka kepada profesional yang mengejar kerjaya dalam mana-mana bidang sains semula jadi atau kejuruteraan. Terutamanya pengiktirafan ASEAN-ROK STI Pioneer menyasarkan para saintis dan jurutera warganegara ASEAN yang sudah mempunyai pengalaman penyelidikan bersama terdahulu di dalam Republik Korea dan mempunyai minat untuk meneruskan dan mengembangkan kerjasama tersebut.

Kriteria Kelayakan

Untuk mengambil bahagian dalam anugerah itu menurut pengiktirafan Perintis STI ASEAN-ROK, pemohon mesti memenuhi kriteria berikut:
• Warganegara negara anggota ASEAN*; dan
• Pada masa ini mendaftar dalam program kedoktoran** di Korea; atau
• Seorang profesional yang menamatkan program kedoktoran** di Korea kurang daripada 5 tahun; atau
• Seorang profesional yang menamatkan program kedoktorannya kurang daripada 5 tahun dan mempunyai pengalaman kerjasama penyelidikan yang ketara** (cth. program pasca kedoktoran, dsb.) dengan Korea;
• Tidak mempunyai rekod dalam tempoh dua tahun lepas menerima anugerah yang dianjurkan atau disokong oleh ASEAN, dalam bidang sains dan kejuruteraan
* Negara anggota ASEAN termasuk Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam (dalam susunan abjad)
* Bidang utama Ph.D. ijazah, program kedoktoran, atau kerjasama penyelidikan hendaklah dalam sains semula jadi (termasuk fizik, sains matematik, kimia, nanosains, sains biologi, sains perubatan, dsb.) atau kejuruteraan (termasuk mekanikal, aeroangkasa, elektronik, kejuruteraan alam sekitar dan sains komputer, dan lain-lain.)

Insentif

Pemenang akan menerima USD 12,000 oleh Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan ICT (MSIT) ROK. Wang anugerah akan dipindahkan melalui wayar kepada pemenang dalam tempoh sebulan selepas majlis anugerah. MSIT juga akan menaja perbelanjaan perjalanan, perbelanjaan penginapan serta peruntukan makan untuk para pemenang untuk menghadiri Program Latihan STI ASEAN-ROK selama seminggu dan majlis penganugerahan. Pemenang akan menerima USD 12,000 oleh Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan ICT (MSIT) ROK. Wang anugerah akan dipindahkan melalui wayar kepada pemenang dalam tempoh sebulan selepas majlis anugerah. MSIT juga akan menaja perbelanjaan perjalanan, perbelanjaan penginapan serta peruntukan makan pemenang untuk menghadiri Program Latihan STI ASEAN-ROK selama seminggu dan majlis penganugerahan

Kaedah Permohonan

Untuk dipertimbangkan untuk anugerah di bawah pengiktirafan Perintis STI ASEAN-ROK, pemohon hendaklah menyerahkan perkara berikut dalam talian kepada STEPi, aseanrokaward@stepi.re.kr :


1) Borang permohonan
• Dokumen sokongan dalam borang permohonan: (nota: sertakan hanya pencapaian sepanjang 5 tahun yang lalu)
• Kertas penyelidikan utama pemohon (sebaik-baiknya kertas penyelidikan yang diterbitkan)
• Lampiran 1 – Senarai artikel jurnal
• Lampiran 2 – Senarai paten
• Lampiran 3 – Senarai pembentangan persidangan
• Lampiran 4 – Senarai persahabatan, kepujian dan anugerah
2) Kenyataan Peribadi
3) Surat Syor oleh seorang profesor atau rakan usaha sama penyelidikan yang bekerja di institusi Korea yang pernah bekerja dengan pemohon sebelum ini di kawasan penyelidikan pemohon. (Pengesyoran tidak boleh memberikan surat kepada lebih daripada seorang pemohon untuk pertimbangan anugerah.) Dokumen yang diperlukan, lengkap dalam semua aspek, mesti diserahkan dan diterima sebelum 11:59 PM GMT+9 pada 31 Julai 2021 untuk permohonan dipertimbangkan untuk pengiktirafan Perintis ASEAN-ROK STI bagi anugerah tersebut.

Tarikh tutup
Terakhir dikemaskini
06 September 2022