Langkau ke kandungan utama
Latar Belakang

Kajian Bibliometrik Kebangsaan dilaksanakan untuk mengenal pasti status produktiviti dan penghasilan ilmu pengetahuan dalam bidang penyelidikan dan penerbitan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) dan Sains Sosial di peringkat nasional dan antarabangsa.

Oleh itu, MASTIC telah melaksanakan Kajian Bibliometrik Kebangsaan edisi yang pertama pada tahun 2003 di mana data dari tahun 1955 hingga 2002 telah dikumpul dan dilaporkan. Perkara ini diikuti oleh kajian edisi yang kedua pada tahun 2008, yang meliputi data dari 1980 hingga 2008. Kajian Bibliometrik Kebangsaan kali yang ketiga dilaksanakan pada tahun 2012 yang meliputi data dari tahun 2001 hingga tahun 2011. Seterusnya, edisi yang keempat pada tahun 2015 yang meliputi data dari tahun 2001 hingga tahun 2014. Kajian yang terkini dilaksanakan oleh MASTIC meliputi data dari tahun 2001 hingga 2017.

Skop dan Metodologi

Skop Kajian Bibliometrik Kebangsaan (2001-2017) memberi tumpuan kepada produktiviti pengetahuan di:

 1. Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta

 2. Institusi Penyelidikan Awam dan Swasta 

 3. Agensi Kerajaan 

Objektif utama Kajian Bibliometrik Kebangsaan (2001-2017) adalah: 

 1. Untuk menilai tahap produktiviti output penyelidikan dalam bentuk penerbitan saintifik di peringkat nasional dan antarabangsa dari Januari 2001 hingga Disember 2017 serta untuk menyediakan sumber rujukan utama aktiviti ini bagi kegunaan para penyelidik, individu, organisasi dan negara.

 2. Untuk melapor prestasi penyelidikan universiti di Malaysia melalui penerbitan para penyelidik yang telah diindeks dalam pangkalan data antarabangsa.

 3. Untuk membuat perbandingan produktiviti hasil penyelidikan saintifik oleh penyelidik, universiti dan institusi penyelidikan Malaysia di peringkat nasional dan antarabangsa.

 4. Untuk melapor kolaborasi antara penyelidik tempatan dan antarabangsa, antara universiti dan universiti penyelidikan.

 5. Untuk memetakan penerbitan dan paten yang telah dihasilkan oleh institusi.

 6. Untuk mengemukakan pandangan dan cadangan kepada pembuat dasar untuk meningkatkan output produktiviti ilmiah dalam STI supaya menjadi lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa.

Definisi

Konsep dan definisi serta petunjuk dan metodologi yang digunakan dalam kajian ini berdasarkan pada garis panduan antarabangsa yang dicadangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in: STI Working Papers 1997/1: BIBLIOMETRIC INDICATORS AND ANALYSIS OF RESEARCH SYSTEMS: METHODS AND EXAMPLES. 

Bagi perancangan dan penghasilan Kajian Bibliometrik Kebangsaan (2001-2017), sumber lain yang berkaitan bibliometrik turut diguna pakai. 

Status Semasa Kajian Terkini

Kajian Bibliometrik Kebangsaan yang seterusnya dijangka akan diterbitkan pada tahun 2021.

Statistik :

Pola Kajian

Last modified
Jul 2020