Skip to main content

FALSAFAH ASAS TN50

Gambar Muka Surat
Tahun Penerbitan
2017
Main Author
DATO’ SRI MOHD. NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK
Summary

Buku ini bertujuan menerangkan panduan dan idea-idea asas dalam menghasilkan TN50. Dicetuskan 11 tajuk utama:

 1. TN50: Citra dan Aspirasi
 2. Perkhidmatan Awam dan TN50: ‘Service Par Excellence’
 3. Halatuju Melayu TN50: Fundamental Perjuangan
 4. Inovasi dan Cabaran TN50: Melebarkan Horizontal Penciptaan
 5. Ketatanegaraan dan Patriotisme TN50: Mendakap Erat Sebuah Kepercayaan
 6. Gagasan Penyatuan Nasional TN50: Mendakap Erat Sebuah Kesetiaan
 7. Generasi Belia TN50: Mewajah Masa Depan Malaysia
 8. Generasi Khayra Ummah TN50: Membina Ketamadunan Unggul
 9. Aspirasi Sistem Perundangan TN50: Menjunjung Keadilan Sejagat
 10. Pendidikan Negara Ke Arah TN50: Kualiti Bertaraf Dunia
 11. Kelestarian Ekonomi Menuju TN50: Membentuk Sinergi, Memperkukuh Prestasi

YAB PM berharap kita dapat memahami kupasan dan penerangan di sebalik setiap falsafah di atas yang menjadi tunjang pasak dan tiang seri dalam menjamin masa depan Malaysia.