Skip to main content
Please wait...

KICK-OFF PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN MALAYSIA INNOVATION INDEX

KICK-OFF PROJEK MII 16 MAY 2024
Description

Objektif pelaksanaan projek ini adalah untuk:

  1. Membangunkan satu (1) index yang merangkumi kerangka kerja (metodologi, dimensi, indikator yang perlu diukur) dan skor untuk mengukur tahap ekosistem inovasi di 13 negeri dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan);

  2. Pengumpulan data  di lapangan dan mewujudkan profil ekosistem inovasi bagi setiap negeri dan Wilayah Persekutuan; dan

  3. Melaksanakan pengelasan tahap ekosistem inovasi di setiap negeri dan Wilayah Persekutuan serta mencadangkan penambahbaikan  untuk ekosistem inovasi.

 

PELAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN MALAYSIA INNOVATION INDEX (MII)

 

 

KEMAJUAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN MALAYSIA INNOVATION INDEX (MII): SEHINGGA 11 JULAI 2024


Start Date
End Date
Organizer
Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) (Rakan Strategik)
Address

Bilik Mesyuarat Foresight, Aras 6, Blok C4, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI)