Tech Watch (Explorer)

TechWatch (Explorer)  merupakan pangkalan data atas talian yang mengandungi maklumat yang membolehkan sesebuah organisasi membuat penilaian teknologi STI yang realistik terhadap peluang komersial hasil dari pembangunan teknologi terkini.

 

Pengguna TechWatch (Explorer) berupaya untuk:

1)   Menerima laporan global, objektif, analisis sebenar mengenai teknologi STI;

2)   Membina learning curve pantas dalam bidang teknologi STI;

3)   Memahami isu berkaitan pengkormesilan dan halatuju yang sentiasa berubah;

4)   Mengesah ilmu dan cabaran yang dihasilkan.

 

Perkhidmatan maklumat merangkumi:

1)   Technology Maps (12 bidang STI)

2)   Viewpoint bulanan

3)   Khidmat Nasihat bidang STI

 

Sila klik https://krste.my/web/krste/techwatch untuk mencapai aplikasi TechWatch.

 

Tarikh kemaskini : 29 Dis 2015