Statistik

Pembangunan petunjuk STI kebangsaan adalah penting bagi membantu penggubal dasar mengenal pasti hala tuju dan potensi pembangunan STI negara.  MASTIC bertanggungjawab mengumpulkan maklumat, mengeluarkan statistik dan membangunkan petunjuk rasmi yang berkaitan dengan status, trend dan hala tuju masa depan STI di Malaysia.  Statistik dan petunjuk tersebut diperoleh hasil daripada beberapa kajian yang dijalankan secara dwitahunan dengan merujuk kepada panduan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).